การดูแลรักษาแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ให้สดใสอยู่เสมอ

Share Button

แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ที่เราจัดวางไว้ในสถานที่ต่างๆ มักวางในที่โล่งแจ้ง ซึ่งมักจะสัมผัสกับอากาศ ฝุ่นละออง และความชื้น อาจทำให้เกิดความเสียหายกับแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ที่เราตั้งเอาไว้ การดูแลรักษาตามสมควรจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ออกไปให้อยู่กับเราได้นานๆ การดูแลรักษาเบื้องต้นได้แก่ ฝุ่นละอองที่จับอยู่ตามดอกไม้ประดิษฐ์ สามารถทำความสะอาดได้โดย นำถุงกระดาษขนาดใหญ่กว่าช่อดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่เกลือลงไปที่ก้นถุง ประมาณ 5 ช้อนโต๊ะ คว่ำดอกไม้ประดิษฐ์ลงในถุงกระดาษที่เตรียมไว้ รวบปากถุงกระดาษและก้านดอกไม้ประดิษฐ์ให้แน่น เขย่าในแนวขึ้นลง หลายๆครั้ง เพื่อให้เกลือช่วยกำจัดฝุ่นละอองที่อยู่ตามกลีบ ของดอกไม้ประดิษฐ์ให้หมดไป หรืออาจใช้ลมเป่าโดยค่อยๆเป่าตามกลีบดอกไล่จากด้านในไปด้านนอก ให้เป่าห่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายกับดอกไม้ประดิษฐ์ และใช้แปรงปัดฝุ่นที่เหลือออกไป กรณีที่มีเชื้อราจับที่แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ อาจใช้น้ำผสมน้ำสมสายชูอย่างละเท่าๆกัน เช็ดตามใบ ตามกลีบดอกของดอกไม้ประดิษฐ์ ตามก้านใบ เพื่อกำจัดเชื้อราและป้องกันไม่ให้เชื้อรามาจับที่กลีบดอกและใบอีก นำไปตากแดดให้แห้ง ให้พอความชื้นระเหยออกจนหมด แต่อย่าตากนานเกินไป เพราะจะทำให้สีของดอกไม้ประดิษฐ์ซีดลง การทำความสะอาดแจกัน ทำได้โดยใช้น้ำสบู่ชุบฟองน้ำเช็ดคราบฝุ่น สิ่งสกปรกต่างๆออก และใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกครั้ง ตรวจสอบความแข็งแรงของก้านของดอกไม้ประดิษฐ์ ว่ายังยึดติดแน่นอยู่กับวัสดุปักดอกไม้ประดิษฐ์หรือไม่ หากหลวมให้ปักให้แน่น นำแจกันไปวางไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันความชื้นและเชื้อรา จัดวางบนพื้นที่ที่มีความมั่นคงป้องกันการตกลงมาเสียหาย คอยรักษารูปทรงให้สมดุลย์ เพื่อป้องกันการล้ม หรือเอียงของแจกัน หากเห็นว่าควรเปลี่ยนรูปทรงของดอกไม้ประดิษฐ์ อาจเปลี่ยนวัสดุสำหรับปักดอกไม้ประดิษฐ์ด้วย แล้วค่อยจัดแจกันใหม่ เหล่านี้เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างง่ายๆเพื่อรักษาแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ให้อยู่กับเราไปอีกนานๆ