อยากเลือกไม้ให้เหมาะกับงาน ต้องเลือกอย่างไร

Share Button

งานไม้ หรือการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จากไม้ สิ่งที่สำคัญมากๆ อย่างหนึ่งในการเตรียมตัวก็คือการเลือกไม้ได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากงานไม้นั้นมีความซับซ้อน และผู้ผลิต รวมถึงผู้ รับผลิตโต๊ะเก้าอี้ไม้ ดฟอร์นิเจอร์ไม้จะต้องมีความเข้าใจในไม้แต่ละประเภทที่ต้องการเลือกใช้ ดังนั้น เราจึงได้นำเรื่องของการเลือกไม้ให้เหมาะกับงานมาฝากค่ะ
1. เลือกตามประเภทของไม้แปรรูป
– ไม้เนื้ออ่อน เป็นไม้ที่มีเนื้อค่อนข้างเหนียว ทำการเลื่อยไสกบ ตกแต่งได้ง่าย ลักษณะเนื้อมีสีซีดจาง น้ำหนักเบา  ความแข็งแรงทนทานน้อย รับน้ำหนักได้ไม่ดีมากนัก ไม้ประเภทนี้ เช่น ไม้ฉำฉา ไม้กะบาก ไม้ยาง เป็นต้น
– ไม้เนื้อแข็ง คือไม้ที่มีเนื้อแข็งปานกลาง ทำการเลื่อยไสกบ ตกแต่งได้ยาก ลักษณะเนื้อไม้มีสีเข้มค่อน ไปทางสีแดง มีความแข็งแรงทนทาน ไม้ประเภทนี้ เช่น ไม้ตะเคียน ไม้ชิงชัน ไม้เต็ง ไม้มะม่วง เป็นต้น
– ไม้เนื้อแกร่ง คือไม้ที่มีเนื้อแกร่ง ทำการเลื่อยไสกบ ตกแต่งได้ยากมาก ลักษณะเนื้อไม้เป็นมันในตัว แน่น ลวดลายละเอียด น้ำหนักมาก มีสีเข้มจัดจนถึงสีดำ มีความแข็งแรงทนทานดีมาก ไม้ประเภทนี้ เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เกลือ เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ของการเลือกไม้
การเลือกไม้ที่จะนำมาใช้งานต้องพิจารณาใน  2  ประเด็นคือ
– การเลือกมาใช้ในงานรับน้ำหนักโดยตรง ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ต้องการความประณีตมากนัก  จึงต้องคัดเอาไม้ที่แข็งแรงเท่าที่จะสามารถทำได้  คือ  ต้องเป็นไม้ที่เนื้อแน่น แข็งแกร่ง เหนี่ยว ไม่เปราะง่าย ควรเลือกไม้แก่นหรือไม้ที่มีอายุเหมาะแก่การตัด ไม่มีรอยชำรุดเสียหาย เป็นตา ผุ แตกร้าว ปิดงอ หรือคดโค้ง และเป็นไม้ที่ผ่านการผึ่งมาได้ที่
– การเลือกไม้มาใช้ในงานประณีต ไม้ที่เลือกมาใช้งานประเภทนี้ เป็นไม้ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักหรือต้านแรงมากเหมือนไม้ที่ใช้งานประเภทแรก แต่งานประเภทนี้จะนำไม้ไปประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ ที่จะทำอย่างประณีตเรียบร้อยและต้องการความสวยงามมากกว่าความแข็งแรง เป็นงานที่ทำได้ยากและต้องใช้ฝีมือ
3. การเลือกไม้อัด
ไม้อัด เป็นไม้ที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมด้วยการนำไม้ เช่น ไม้สัก ไม้ยางที่ไม่มีตำหนิมากนักไปต้มด้วยไอน้ำให้สารเคมีในเนื้อไม้ออกเสียก่อนและทำให้ไม้อ่อนตัวลงแล้วนำเข้าเครื่องปอก ปอกออกมาเป็นแผ่นบางๆ และนำไปอัดด้วยกาวโดยวางเสี้ยนไม้ขวางสลับกันเป็นชั้นๆ อาจเป็น 3, 5, 7 ชั้นตามความหนาของไม้อัดโดยทั่วไปมีความหนาตั้งแต่  4-20 มม.  ขนาด  3 ฟุต x 6 ฟุต และ 4 ฟุต x 8 ฟุต
การเลือกไม้อัด สีของไม้อัดต้องสม่ำเสมอตลอดแผ่น เหมาะสมกับงานที่จะใช้ มีความเรียบแต่ไม่ลื่นทาสีได้ทุกชนิด มีน้ำหนักเบา และเคลื่อนย้ายได้สะดวก
หากคุณเลือกประเภทของไม้ได้อย่างเหมาะสม และเลือกลักษณะของไม้ให้นำมาใช้งานได้อย่างลงตัว ก็จะช่วยให้ได้ผลงานที่พึงพอใจที่สุด และใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุดได้