ออกแบบคลินิกอย่างไรให้สวยและประหยัด

Share Button

เนื่องจากในปัจจุบันกระแสของการประหยัดพลังงาน กลายเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญกันแล้ว ยิ่งสามารถที่จะประหยัดพลังงานได้มากขนาดไหนแล้วนั้น ยิ่งทำให้สามารถที่รักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้ยิ่งสวยงามไปด้วยได้ การประหยัดพลังงานก็เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญไปด้วย แต่ด้วยอากาศที่ร้อนเป็นอย่างมากของเมืองไทยเราจึงมีความจำเป็นจะต้องพึ่งพิงเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา  ดังนั้นประเด็นที่เราให้ความสนใจและให้ความสำคัญสำหรับการที่เราจะออกแบบอาคารหรือว่า รับออกแบบคลินิก ทั้งหลายทั้งปวงนั้น จึงควรมามุ่งเน้นในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่ช่วยประหยดไฟฟ้าด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นจะสามารถที่จะลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับชาติได้เลย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้สามารถออกแบบร้านหรือว่าคลินิกให้สามารถที่จะประหยัดพลังงานได้มีดังนี้

ปัจจัยที่ 1 ทำเลที่ตั้ง หากสามารถที่จะเลือกก่อนที่จะสร้างได้ ควรเลือกสถานที่ที่ มีการถ่ายเทอากาศดี มีต้นไม้ และพืชพรรณ ล้อมรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ร่มเงา หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทางลม เช่น อาคารขนาดใหญ่ เพราะว่าจะทำให้อากาศร้อนต้องติดเครื่องปรับอากาศหลายตัว อีกทั้งยังทำงานหนักด้วย
ปัจจัยที่ 2 การวางผังอาคารหรือร้าน ควรเลือกปักผังก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยให้แนวอาคารขนานไปกับถนน เพื่อให้อาคารเปิดรับลมได้มากที่สุด
ปัจจัยที่ 3 ความสูงอาคาร หากว่าอาคารมีหลายชุดหรือว่าร้านที่มีบริเวณกว้าง ควรที่จะสร้างอาคารที่มีความสูงและต่ำแตกต่างกันอย่าอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้อากาศได้หมุนเวียนและไหล เวียน
ปัจจัยที่4  รูปร่างและผังภายในอาคาร เน้นการพิจารณารูปร่างของอาคารภายในอย่าให้ไปขวางทิศทางลม เพื่อเกิดการไหลเวียนภายในของอาคาร ทำให้สามารถที่จะไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศจำนวนหลายตัว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องปรับอากาศและค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนด้วย หากเป็นอาคารที่มีตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป เน้นให้พื้นที่ด้านล่างของอาคารหรือว่าร้านเป็นพื้นที่โล่งจะดีที่สุด จะทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ
ปัจจัยที่ 5 ทิศทางของแสงอาทิตย์  ศึกษาเส้นทางโคจรของดวงอาทิตย์ จะทำให้เราสามารถที่จะ ออกแบบอาคารให้ได้รับความร้อนจากแสงแดดน้อยที่สุด และได้รับลมเป็นอย่างดีอีกด้วย