การแก้ไขระบบส้วมตันอย่างมีประสบการณ์

Share Button

รู้อย่างนี้คราวหน้าก่อนล้างจานและถ้วยชามทุกครั้งก็อย่าลืมกวาดเอาเศษขยะออกแยกใส่ไว้ต่างหากให้เป็นนิสัยกัน และรัฐควรจัดการให้มีกิจกรรมส่งเสริมการทิ้งขยะที่ดีและเป็นระเบียบแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างรากฐานในคนรุ่นถัดไป ตลอดเวลาโดยเฉพาะในฤดูฝนรับแก้ไขปัญหาส้วมตันชักโครกตันเศษอาหารที่จะอุดตันท่อถูกกรองออกไปก่อนได้นั้นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ท่อตันได้ท่อระบายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการน้ำและผันน้ำลงสู่แหล่งต่าง ๆ มากมายตามที่ได้กำหนดไว้ และมีความสำคัญกับระบบการจัดการน้ำทั้งหมดเนื่องจากเป็นเสมือนเส้นเลือดที่คอยนำเอาสิ่งต่าง ๆ จึงมักละเลยปัญหาท่อตัน ปัญหาโลกแตกที่ใครก็ไม่อยากเจอจะว่าปัญหาใหญ่ก็ไม่ใช่ ส้วมตัน แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องมาเสียเวลาอันมีค่ามาเพื่อแก้ไขนอกจากเสียเวลา และปล่อยให้เศษเล็กอย่างเศษผักต่างนี้ไหลเข้าไปภายในท่อ ในระดับหนึ่งซึ่งช่วยลดการเกิดปัญหาส้วมตันได้เป็นอย่างดีมากไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้นั่นเอง ดังนั้นหากท่อระบายน้ำตัน หรือไหลได้ช้า เมื่อเจอปากท่อ