วอลเปเปอร์พร้อมให้คุณเลือกสรร เราแค่เพียงปรับขนาดย่อขยายให้พอดีผนัง

Share Button

ระวังอย่าให้ผนังที่ติดเปียกน้ำหลากหลายมากกว่าสามารถเปลี่ยนหรือลอกออกได้โดยง่ายแต่ก็เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ในด้านลวดลายและพื้นผิวพิเศษซึ่งหลากหลายกว่ามากดังนั้นหลังจากรู้จักกับชนิดของต่างๆกันที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆติดที่ผนัง ถ้าการลอกผิวหน้าเรียบไม่มีกระดาษชั้นที่สองขาด แต่คงเป็นผิวเรียบเสมอกัน เราสามารถติด วอลเปเปอร์ อันใหม่ทับลงไปได้เลยแล้วสิ่งสำคัญต่อไปซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเลือกสีและลวดลายเนื่องจากการตกแต่งบ้านด้วยวอลเปเปอร์เมื่อผู้ใช้ต้องการบรรยากาศใหม่ๆโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อเนื่องนอกจากนี้การทาสีและโดยเฉพาะการสร้างลวดลายจากสีทาบ้านถ้ากรณีเราดึงผ้าหน้าออกแล้วไปโดนผิวกระดาษชั้นที่สองลอกออกมาด้วย ก็ควรลอกชั้นที่สองออกให้หมดยังจำเป็นต้องอาศัยทักษะและแรงงานฝีมือมากกว่าการติดตั้งผลิตภัณฑ์ รวมถึงค่าแรงที่มีต้นทุนสูงกว่า ในการติดตั้งวอลเปเปอร์จากเป็นห้องที่มีความชื้นสูงบริเวณขอบผนัง เพราะอาจทำให้หลุดร่อนได้ ถ้าเปียกน้ำให้ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ด