หากอยากเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบเติมแก๊ส ต้องระวังอะไรบ้าง

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง
รถโฟล์คลิฟท์ที่มีใช้งานกันอยู่นั้น ก็มีการใช้ระบบเครื่องยนต์เหมือนกับรถยนต์ทั่วๆ ไป รวมไปถึงเชื้อเพลิงที่ใช้ด้วย แต่ก็ยังมีอีกระบบหนึ่งที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น นั่นก็คือ รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า ซึ่งช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากเนื่องจากใช้แบตเตอรี่แทน

แต่ในบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์แบบเครื่องยนต์มากกว่า ก็มักเลือกประหยัดค่าเชื้อเพลิงด้วยการใช้เครื่องยนต์แก๊สแทน

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ประเภทขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ย่อมต้องระวัง และดูแลรักษายากกว่าการใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยกันอย่างดี

ปัจจุบันนี้ก็มีการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น เนื่องจากแก๊สมีราคาถูกกว่าน้ำมันอยู่มาก ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้มหาศาล แม้ว่าจะหาเติมได้ยากกว่า แต่ความนิยมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำให้หาได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีผู้คนอยู่จำนวนไม่น้อย ที่เป็นกังวลในเรื่องความปลอดภัยกับการใช้รถที่เติมแก๊ส ดังนั้น ก่อนจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่เติมแก๊ส ควรศึกษาหาข้อมูลการใช้งาน ความเหมาะสมในการใช้งาน และการดูแลรักษาให้ดีเสียก่อน

ข้อควรคำนึงถึงในการใช้เครื่องยนต์แก๊ส
การเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบเติมแก๊ส ต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อน ยิ่งหากเป็นรถมือสอง ต้องเลือกอย่างดีที่สุดเพื่อความปลอดภัย ข้อควรคำนึงถึงในการใช้เครื่องยนต์แก๊ส มีดังนี้
1. ต้องมีความรู้ในการบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิงที่เหมาะสม มีสถานที่เก็บรักษาเชื้อเพลิงและระบบป้องกันที่เหมาะสม เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
2. ต้องใช้รถที่เติมแก๊สในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ก็จะเกิดความปลอดภัย อีกทั้งยังไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือ หรือใช้โทรศัพท์มือถือหากไม่จำเป็น
3. ควรรู้ถึงข้อแตกต่างระหว่างการใช้แก๊ส กับเชื้อเพลิงน้ำมันด้วย เช่น วาล์วของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สจะสึกหรอเร็วกว่าการใช้เครื่องยนต์เบนซิน
4. แม้ว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงก็ตาม แต่การเติมแก๊ส ก็ใช้เวลานานกว่าการเติมน้ำมันมาก รวมถึงหาเติมได้ยากกว่าการใช้น้ำมันอีกด้วย

เราสามารถใช้งานรถโฟล์คลิฟท์แบบระบบเครื่องยนต์แก๊สได้อย่างปลอดภัย หากใช้งานอย่างถูกต้อง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงอย่างถูกต้อง จึงต้องมีช่างผู้ชำนาญในการดูแลเข้ามาช่วย ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดได้