ดีใจที่ตัดสินจะเรียนนวดที่นี้

Share Button

มันตัดสินใจแล้วว่าจะจัดการในการที่จะเรียนในที่ เรียนนวด แห่งนี้ยังไงเสียการเรียนมันดีกว่าการที่จะมาเรียนแน่นอมันคิดว่าจะเรียนแน่นอนมันคิดแบบนั้นว่าจะเรียนมันคิดที่จะเรียนมันคิดว่าจะเรียนตามที่เรานั้นต้องการสุดท้ายเลยตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนในที่นี้แหละที่นี้คือที่เรียนในเรียนนวดที่ดีที่สุดในสายตาของเราเองมันคิดแบบนั้นในการที่จะเรียนมันคิดเอาไว้แล้วแหละว่าถ้าจะเรียนเราเองจะต้องเรียนที่นี้ที่นี้น่าจะเป็นที่เรียนที่ดีพอสมควรสำหรับการที่เรียนตัดสินใจแล้ว่าจะเรียนจะไม่รีรอในการที่เรียนแน่นอนมันคือสิ่งที่ดีในการที่เรียนเรานั้นจึงตัดสินใจว่าจะเรียนไม่อยากที่จะคิดมากมายอีกแล้วในเรื่องของการที่เรียนในที่เรียนนวดจึงตัดสินจะว่าจะเรียนไม่อยากที่จะให้มันมีปัญหาในเรื่องของการที่จะเรียนมันไม่อยากที่จะคิดมากเพราะว่ามันยิ่งมากมันยิ่งไม่ได้เรียนในที่สอนนวดเสียทีสุดท้ายตัดสินจะเรียนที่นี้จนได้และคิดผิดเลยที่เราเองจะเรียนในที่นี้