จ้างช่างแพงใช้งูเหล็กดีกว่า

Share Button

เราเองว่าตอนแรกว่าจะจัดการในการจ้างช่างมาทำมันน่าจจะบไปเลยเรานั้นคิดแบบนั้นเรานั้นเลยว่าจะให้เค้านั้นมาทำในตอนแรกเรานั้นคิดแบบนั้นแต่พอเรานั้นให้ช่างมาทำการประเมินราคาเรานั้นบอกได้เลยว่ามันจัดการในการที่เรานั้นจะสู้ราคามันไมไหวบอกได้เลยว่ามันราคามันแพงมากเกินไปเรานั้นไม่อาจจะสามารถที่จะสู้ได้เลยมันราคาในการจัดการกในการทำมันแพงเกินกว่าที่เรานั้นจะสามารถทำใจได้เรานั้นเลยว่ามันไม่จ้างดีกว่าขอไปถามที่คนอื่นก่อนว่าสำหรับการแก้ปัญหามันสามารถที่จะแก้ได้ทางเดียวหรือไม่เรานั้นเลยไปได้ข้อมูลมาอีกว่าการทดลองในการใช้อุปกรณ์งูเหล็กงูดินแบบมือหมุนมันน่าจะน่าสนใจมากพอสมควรเรานั้นเลยว่าจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้อุปกรณ์ งูเหล็ก งูดินแบบมือหมุนแทนเราว่ามันน่าจะทดแทนกันได้สำหรับการที่เรานั้นจะใช้เรานั้นคิดแบบนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะใช้อุปกรณ์งูเหล็กงูดินแบบมือหมุนมันเลยน่าสนใจสำหรับเราเอง