การเลี้ยงกบในกระชัง มีขั้นตอนอย่างไร

Share Button

การเลี้ยงสัตว์ในกระชัง นอกจากจะสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาได้แล้ว ก็ยังสามารถเลี้ยงกบได้อีกด้วย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก
กบ เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการนำมาเลี้ยงอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังสามารถนำกบมาเลี้ยงใน กระชังปลา ได้เป็นอย่างดี การเลี้ยงกบในกระชังเป็นรูปแบบที่นิยมเลี้ยงกันมากเช่นกัน เพราะมีต้นทุนน้อยกว่าเลี้ยงในบ่อปูนพอสมควร
ข้อดีของการเลี้ยงกบในกระชัง นอกจากจะใช้ต้นทุนน้อยแล้ว ยังสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่สุด แต่ยากต่อการควบคุมความสะอาดบ่อและยากต่อการควบคุมโรคกว่าบ่อปูน
ลักษณะบ่อดินเพื่อใช้เลี้ยงกบในกระชัง
1. จะขุดบ่อดินขาดประมาณ 35 x 20 เมตรขึ้นไป ลึก 80 – 100 เซนติเมตร ไว้หลายๆ บ่อ ส่วนใหญ่จะเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่เป็นท่งนามาก่อน
2. เตรียมกระชังเลี้ยงกบสำเร็จรูป โดยกระชังที่นิยมที่สุดคือ ขนาด 3 x 4 เมตร ซึ่งจะใส่กบได้ประมาณ 1,200 – 2,500 ตัว/กระชัง เลยทีเดียว โดยมักจะใส่จนเต็มพอดีกับพื้นที่ และมีทางเดินตรงกลางเพื่อสะดวกต่อการให้อาหารและจับกบทยอยขายได้
3. สูบน้ำเข้าบ่อประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วนำกระชังขึงด้วยไม้ไผ่ และนำแผ่นยางลอยน้ำรองใต้กระชัง เพื่อให้ลอยเหนือน้ำ เป็นพื้นที่แฉะสำหรับกบอาศัยอยู่
4. ด้านบนปิดด้วยตาข่ายกันศัตรูกบมากิน และมีสแลนพรางแสงและกันฝนกันกบตกใจ
5. ปกติถ้าน้ำดีๆ จะถ่ายน้ำทุกๆ 7 วัน ก็ได้ โดยสังเกตจากกลิ่นของน้ำเป็นสำคัญจะต้องไม่เหม็นมากนัก
น้ำสำหรับใช้เลี้ยงกบกระชัง
– หากน้ำที่ใช้เป็นกรด จะต้องใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพน้ำและตรวจวัดความเป็นกรดด่างของน้ำอีกครั้งหนึ่ง และมีการพักน้ำดังกล่าวไว้ก่อนนำมาเลี้ยงกบ
– น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งคุณภาพของน้ำมักจะไม่สม่ำเสมอหรือปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ดังนั้นควรพิจารณาในการนำมาใช้ ถ้าจะนำมาใช้ควรมีบ่อพักเก็บกักน้ำไว้ก่อน
– หากน้ำที่ใช้เป็นน้ำบาดาลควรผ่านการกรองและพักน้ำไว้ก่อนนำมาใช้ แต่บางที่มีคุณภาพดีก็นำมาใช้เลี้ยงกบรุ่นๆ ได้เลยเช่นกัน
จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงกบในกระชังมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถเริ่มต้นเลี้ยงได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงกบในกระชังยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เช่น คุณภาพของน้ำ การให้อาหารกบแต่ละช่วงวัย เป็นต้น จึงควรศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุด และครบทุกด้านก่อนตัดสินใจเลี้ยง